यस कोषको वार्षिक कार्यक्रम अन्र्तगत अपाéता भएका प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुलाई पुरस्कार सहित सम्मानित गरिने हुंदा द्दण्टढ कार्तिक ममान्त भित्र व्यक्तिगत विवर०ा (बायो८ा६ा) प७ाई दिन हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्५ ।
ज्ञ.     अपांग प्रतिभा पुरस्कार (क) द्दण्टड सालको क्ीऋ परिक्षामा सार्वाधिक अंक ल्याउने (शारीरिक, बहिरा तथा सुस्त श्रव०ा र दृष्६िविहिन घ जना)
द्द.     अपांग शिक्षक सम्मान पुरस्कारस(शारीरिक, बहिरा तथा सुस्त श्रव०ा र दृष्६िविहिन घ जना अपाé शिक्षकलाई)
घ.    अपांग प्रतिभा पुरस्कार (ख) समाज सेवा÷साहित्य÷शिक्षा÷संगीत÷ कला÷खेलकुद÷पत्र्रकारिता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रतिभा देखाउन सक्षम शारीरिक अपाé, बहिरा र दृष्६िविहिन घ जनालाई क्रमशः हेमगंगा, धन(इन्दिरा र सी.के. भट्टराई अपाé प्रतिभा पुरस्कार  ।
द्ध.    अपाé ज्ञ जनालाई कलाकार हरिप्रसाद अपांग स्वरोजगार कोषबा६ सहयोग ।
    प्राप्त विवर०ा मध्येबा६ ५नौ६मा परेकाहरुलाई पुरस्कार÷सहयोग प्रदान गरिने ५ ।

थप जानकारीका लागि निम्न ७ेगानामा सम्पर्क राख्नुहोला ।

समाज कल्या०ा परिषद
राष्६ि«य अपांग कोष
भृकु६ीम०८प, का७मा८ौं
फोनःद्धद्दद्दद्धढटड इमेलः info@ndfund.org.np