सहायक सामाग्री र पुनर्स्थापना सेवामा पहुँचका लागी सरोकारवालासँग समन्वय बैठक सम्पन्न

२६ चैत । राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको आयोजनामा शारीरिक पुनर्स्थापना गतिविधी [...]

By |2021-10-06T08:52:23+00:00April 8, 2021|News and Notices|0 Comments

प्रदेश निती तथा योजनामा पुनर्स्थापनाको बिषय समावेश गर्न समन्वय बैठक

२० चैत । राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको आयोजनामा शारीरिक पुनर्स्थापना गतिविधी [...]

By |2021-10-06T06:23:41+00:00April 2, 2021|News and Notices|0 Comments

बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौँडामा समन्वय बैठक सम्पन्न

२० चैत । राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष काठमाण्डौँको आयोजनामा शारीरिक पुनर्स्थापना [...]

By |2021-10-06T05:55:23+00:00April 2, 2021|News and Notices|0 Comments

बागमती प्रादेशिक अस्पतालसँग समन्वय बैठक सम्पन्न

२० चैत २०७७ ।  राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष भृकुटीमण्डप काठमाण्डौँको आयोजनामा [...]

By |2021-10-06T08:07:38+00:00April 2, 2021|News and Notices|0 Comments

बागमती प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्रालयसँग समन्वय बैठक सम्पन्न

२० चैत । राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको आयोजनामा शारीरिक पुनर्स्थापना गतिविधी [...]

By |2021-10-06T05:00:13+00:00April 2, 2021|News and Notices|0 Comments

सहायक सामाग्री र पुनर्स्थापना सेवामा साझेदारीका लागी मकवानपुरका संघसंस्थासँग अन्तरक्रिया

चैत १९, २०७७ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागी सहायक सामाग्री [...]

By |2021-09-20T04:48:35+00:00April 1, 2021|News and Notices|0 Comments

हेटौँडामा पुनर्स्थापना सेवामा साझेदारी बिषयक उपमहानगर स्तरिय बैठक सम्पन्न

चैत १९, २०७७ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागी सहायक सामाग्री [...]

By |2021-09-20T04:49:59+00:00April 1, 2021|News and Notices|0 Comments

भरतपुरमा सहायक सामाग्री वितरणका लागी समन्वय बैठक

९ चैत २०७७ । राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष भृकुटीमण्डप काठमाण्डौँले सहायक [...]

By |2021-09-20T04:27:20+00:00March 22, 2021|News and Notices|0 Comments

चितवनमा सहायक सामाग्री प्रयोगकर्ताहरुको अवस्था र स्थानिय तहको दायित्व बिषयक अन्तरक्रिया

८ चैत । राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको शारीरिक पुनर्स्थापना गतिविधी परियोजनाको [...]

By |2021-08-09T11:33:18+00:00March 21, 2021|News and Notices|0 Comments
Go to Top