News and Notices

Home/News and Notices

अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि तालिम तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने बारेको सूचना

राष्ट्रिय अपांग कोषले २०६९/७० को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न अनुसारको [...]

By |2019-06-22T13:39:58+00:00June 22, 2019|News and Notices|Comments Off on अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि तालिम तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने बारेको सूचना

अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसमा प्रतिभाहरु पुरस्कृत

मंसीर १८ (डिसेम्बर ३) २०६९, काठमाडौं । २१ औ अन्तराष्ट्रिय [...]

By |2019-06-22T13:40:05+00:00June 22, 2019|News and Notices|Comments Off on अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसमा प्रतिभाहरु पुरस्कृत

अपांग प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गर्ने बारेको सूचना

यस कोषको वार्षिक कार्यक्रम अन्र्तगत अपाéता भएका प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुलाई पुरस्कार [...]

By |2019-06-22T13:40:11+00:00June 22, 2019|News and Notices|Comments Off on अपांग प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गर्ने बारेको सूचना
Go to Top